Hälsa & sjukdomar

Guldhamsterns sjukdomar och hälsa

Som guldhamsterägare kan du glädjas åt att äga en av de friskaste gnagarna vi håller som sällskapsdjur! Om hamstern inte smittas av en infektion har den alla chanser att vara kärnfrisk till den dag då den dör av hög ålder.

Genom att varje dag umgås med din hamster kan du lättare lägga märke till när den är sjuk. En hamster som sitter uppburrad, uppsvälld, med matt eller fet päls och halvslutna ögon och bakåtlagda öron är definitivt sjuk. Kanske lider den av en infektion. Sätt hamstern i värmebur och se till så att den äter och dricker medan du tar kontakt med veterinär.

Nedan presenteras några av de vanligaste sjukdomarna som drabbar hamster. Om du märker att något inte står rätt till med din hamstervän ska du genast ta kontakt med din uppfödare eller annan hamsterkunnig person som kan vägleda dig och ge råd om hamsterkunniga veterinärer. Tyvärr är det inte lätt att hitta en veterinär som har specialkunskap om hamstrar.

Tumörer

Exteriöra tumörer är extremt sällsynt på hamster och ofta godartade. Tumörer i hormonproducerande inre organ är vanligare och kan ge dålig päls och andra hälsoproblem men diagnostiseras sällan.

Kvalster

Sår och tunn päls på kroppen kan tyda på kvalsterangrepp. Detta behandlas med receptbelagda preparat efter ett besök hos veterinär. En veterinär kan även utreda underliggande sjuldomsfaktorer som gör att djuret drabbats, för ofta finns det någon medicinsk grundorsak såsom nedsatt immunförsvar.

Tunn päls på bakkroppen
Det är vanligt att framförallt äldre hamstrar blir tunna i pälsen, oftast på bakkroppen. De kan få så tunn och silkig päls att huden syns och de kan bli nästan helt kala på sina ställen. Orsakerna kan vara flera, men inte sällan hänger det samman med åkommor som har med njurarna, hormonproduktionen eller liknande att göra. En kombination av en underliggande sjukdom och kvalster kan påverka pälsen (se ovan). Om hamstern är gammal och verkar må bra i övrigt är det en sak. Men om hamstern börjar se ”risig” ut i pälsen samtidigt som t.ex. dess dryckesvanor och urinmängd förändras, krävs en utredning. Är det ett yngre djur som drabbas av dessa symtom är det alltid ett skäl till ett veterinärbesök. Veterinären kan utreda om symtomen tyder på allvarlig och obotlig sjukdom eller om man med relativt enkel medicinering komma till bukt med problemet.

Luftvägsproblem/lunginflammation

Guldhamstern är befriad från de stora problem med luftvägarna som andra gnagare ofta drabbas av. Men hamstrar kan även de drabbas av t.ex. lunginflammation och vätska i lungorna. Oftast som en följd av andra sjukdomar, eller nedkylning. Veterinärvård är nödvändig.

Ungar kan drabbas av luftvägsproblem strax före eller efter avvänjning. Klickljud eller rosselljud från lungorna. Detta tillstånd är allvarligt och kan ev. tyda på virusinfektion. Kontakta din uppfödare och åk till veterinären!

Amyloidos

Amyloidos är ett tillstånd som innebär att äggviteämnen som produceras i kroppen klumpar ihop sig och binds i vissa organ. Det är inte ett helt ovanligt hälsoproblem på guldhamster och uppstår ofta sekundärt till följd av annan sjukdom. Oftast leder tillståndet till lever- eller njursvikt och döden inom ett par veckor. Uppsvullen buk, sträv päls och dålig aptit kan vara tecken på amyloidos. Tyvärr finns det ingen bot. Drabbar ofta gamla hamstrar eller hamstrar som även lider av någon infektion.

Urinsten

Ibland får hamstrar urinsten. Man kan märka det på att hamstern kissar blod eller har problem med att urinera, eller gör det väldigt mycket. Ta omedelbart hamstern till veterinär då tillståndet är smärtsamt! Behandling krävs. Prognosen är relativt god.

Stukade ben

Eftersom hamstern kan skadas av fall från höjder så låga som 20 cm, kan ovarsam hantering leda till att hamstern tappas i golvet och skadas. Ett litet barn får aldrig hantera en hamster utan en vuxens översyn. Många hamstrar dör nämligen till följd av att barn tappat dem. Men en olycka kan ske och stukade och brutna ben förekommer. Om hamstern haltar och ett ben eller en tass känns svullen eller varm, måste djuret hållas under uppsikt och dess rörelser ska begränsas. Om svullnaden går ner och inga färgskiftningar eller andra symtom uppstår i berörd lem är det troligt att hamstern endast har tukat lemmen och att den kommer att bli återställd. Ben som står i konstig vinkel utifrån kroppen kan vara brutna och tillståndet är mycket smärtsamt. En veterinär måste konsulteras.

Tandproblem

Det är ovanligt att hamstrar får problem med tänderna. Om hamstern plötsligt avmagrar och man ser att den verkar ha problem med att äta, eller dreglar och luktar illa från munnen, bör man ta en titt i dess mun. Kanske den har problem med kindtänderna. Den vanligaste orsaken till att en hamster får problem med tänderna är annars att tänderna skadats i fallolycka eller pga. att något fastnat mellan tänderna. Hamsterns mun är utformad så att det nästan är omöjligt att kika in i munnen på den utan instrument, och i värsta fall krävs en sövning. Misstänker du tandproblem bör du skyndsamt låta en erfaren hamsteruppfödare titta på ditt djur. Tandproblem och problem i munhåla/kindpåsar har en dålig prognos och du behöver förvissa dig om att veterinären du går till är väl insatt i gnagares tänder. Avlivlning är tyvärr ofta det enda som står till buds och det mest humana alternativet vid allvarliga tandproblem/infektioner i munnen.

De fruktade infektionerna; Wet tail & Papova

Wet tail, eller Proliferativ ileit, är en fruktad bakterieinfektion som orsakas av campylobacter i kombination av stressande miljö och foderomställning. Förekommer ofta i stora ”hamster-fabriker” som massproducerar zoohamstrar, där djuren föds upp under stress och ges undermåligt foder. Wet tail ger fruktansvärd diarré och leder till döden inom ett par dagar. Infektionen är smittsam och alla hamstrar med diarré, eller som misstänks ha varit i kontakt med sjuka djur, ska isoleras. Snabb veterinärvård samt antibiotika och dropp kan rädda liv, men oftast dör hamstern ändå. Framförallt drabbas nyligen avvanda ungar, men hamstrar i alla åldrar kan smittas och alla har lika små chanser att klara sig.

Wet tail är en klar anledning varför du aldrig ska köpa en hamster från zooaffär. Du kan vara tämligen säker på att zooaffären inte sätter nyinkomna djur i karantän och att djuren är uppfödda i fabriksartad miljö.

Wet tail epidemier har härjat zooaffärer och grossister i Sverige regelbundet de senaste decennierna. Ute i Europa och i USA är det ännu värre. Det är så vanligt att hamstrar säljes med wet tail att en del butiker skickar med ett värdelöst ”Wet tail- kit” i förebyggande syfte, som innehåller ett magstabilisernade ämne. Skrämmande!

Sätt ALLTID nya hamstrar i strikt karantän!!! Om du har flera hamstrar i ditt hem och köper in en ny hamster, bör den nya hamstern isoleras i en separat del av huset under de första veckorna. Tvätta händerna och byt kläder när du hanterat nykomlingen. Kanske låter det överdrivet att vara så här noga, men jag lovar dig att du inte kommer att ångra det om det visar sig att din nya hamster är sjuk! Dessutom har du ett ansvar som djurägare att inte utsätta dina djur för fara. Smittsamma sjukdomar är den allvarligaste faran hamstrar kan utsättas för.

Papova är nästa stora mardröm att drabbas av som hamsterägare. Papova är en ytterst smittsam och allvarlig virusinfektion som kan yttra sig i små vårtor i ansiktet eller på andra delar av hamsterns kropp och/eller som en hård och uppsvälld mage och svullen hakpåse till följd av lymfom (lymfkörteltumörer). Sjukdomen drabbar hamstrar av alla åldrar och inkubationstiden är extremt lång. Om din hamster varit i kontakt med papova kan det dröja uppemot 6-8 månader innan den visar sjukdomssymtom. Förloppet är relativt snabbt när det väl sätter igång, men de djur som sväller upp lever överlag kortare tid med sin sjukdom. En lymfom-hamster lever normalt inte mer än i 3 veckor. Men när det gäller papova finns det ingen anledning att låta hamstern leva efter det att diagnosen ställt. För det första så lider den troligtvis, för det andra så är tillståndet obotligt och för det tredje så utgör hamstern en smittorisk.

Köp ALDRIG en hamster med minsta ”vårta” på kroppen! Den kan ha papova. Köp naturligtvis inte dess syskon heller. Du vill definitivt ta det säkra före det osäkra!

Om din hamster får vårtor ska du genast agera. Om du misstänker papova ska du först och främst iaktta försiktighetsåtgärder såsom frivillig isolering under tiden som utredning pågår. Om du har fog att tro att din hamster har papova är det av största vikt att du förvissar dig om att din veterinär förstår allvaret i situationen. Genom att åka med ett smittat djur till en veterinärklinik för du även smittan med dig. Det i sin tur kan äventyra hälsan för veterinrens övriga besökare. Ta därför kontakt med Svenska hamsterföreningen som kan bistå dig med råd kring och inför veterinärbesöket samt hjälpa till vid kartläggning av smittspridning. Djur med misstänkt papova måste avlivas och skickas på obduktion. Om provsvaren visar att hamstern har papova är du och veterinären anmälningspliktiga. Det innebär att fallet ska anmälas till Jordbruksverket, eftersom det är en extremt smittsam sjukdom. Informera alla hamsterägare du och ditt djur varit i kontakt med. Om djuret är köpt i zooaffär ska detta anmälas till ägaren av butiken. Känner du att du inte får något gensvar från denna ska du även anmäla förhållandet till Länsstyrelsen.

Tack vare Svenska Hamsterföreningens medlemmars massiva och enade insats för att få bukt med Papova, har de utbrott som skett i Sverige effektivt kunnat begränsas. Papova utgör för tillfället inte något hot mot hamstrar i Sverige, men vi måste alltid vara på vår vakt. Särskilt när det gäller importdjur och zoodjur.

Ohyra

Det är glädjande att konstatera att ohyra är ovanligt på hamster. Löss förekommer inte, skabbkvalster är ovanligt. Om en hamster blir kal och skabbig över ryggen är det ofta pga. hårsäckskvalster. Men oftast är det bara djur med nedsatt immunförsvar som visar sådana hudreaktioner vid kvalsterangrepp. Tag hamstern till en veterinär som kan behandla kvalsterangreppet och ta reda på bakomliggande orsak.

Ringorm kan smitta din hamster via andra djur och misstänker du ringorm ska hamstern isoleras.

Som hamsterägare i Sverige måste man även vara medveten om att en, för oss, ny typ utav ohyra som heter Ornithonyssus bacoti förekommer på hamster. Särskilt på hamstrar som importerats från övriga Europa. Denna ohyra är inte artspecifik och extremt svår att bli av med. Ser du pyttesmå röda prickar som rör sig, kan du misstänka denna ohyra. Sanering av hela ditt hem är det enda som gäller.

När du är på utställning och träffar med din hamster ska du aldrig låta din hamster komma i kontakt med andra hamstrar, sanera bordsytor, kulor, labyrinter eller vad det nu kan handla om, ordentligt mellan djuren.

Åldersproblem

När hamstern börjar närma sig två årsåldern börjar den bli gammal. Pälsen är kanske tunn och mjällig vilket kan tyda på sämre njurfunktion.

Kanske dricker den lite mer än vanligt. Det är tillåtet för den att vara trött och svårväckt.

Äldre hamstrar kan drabbas av hjärnblödning och hjärtinfarkt. Men det vanligaste är faktiskt att hamstern har en hög livskvalitet in i det sista och att den en dag bara somnar in och aldrig vaknar mer helt enkelt. Men som hamsterägare måste du kunna avgöra när din vän inte längre har glädje av sitt liv och om svåra hälsoproblem tillstöter måste du ta den till veterinären. Kom ihåg att en guldhamster inte upplever tid så som vi. Det är snällare mot djuret att låta det somna in hellre lite för tidigt än för sent. Ditt djur får aldrig hållas vid liv och plågas för att du har svårt att ta adjö. Det är inte mängden levnadsdagar som räknas, utan kvalitén på dem.

Klor och päls

En ung hamsters klor behöver sällan klippas. Däremot behöver ofta den äldre hamsterns klor klippas någon gång ibland. Pälsvården är enkel, det enda man ska tänka på är att långhåriga hamstrar behöver hjälp att reda ut tovor i sin päls.