Råttor

PORLAMARKENS RÅTTOR

Sagan om Porlamarkens hoodedlinje börjar med familjens allra första råttkullar, födda 1992. Dessa råttor och deras avkomma kännetecknades av en smidig relativt liten kropp, extremt lång livslängd och mycket få tumörer.  Än idag är det individer födda under den här tidsperioden som utgör idealet i Porlamarkens avelsarbete. Under 00-talet berikades Porlamarkens linje med många fina och trevliga hoodeds från uppfödningar som Siimis, Sanders och Vagabond. Dessa råttor gav bra storlek, hade utmärkt typ och ett bra temperament. På senare år har även råttor från Tjeckien, Slovakien, Tyskland och USA letat sig in i linjen. Porlamarkens råttor av idag är resultatet av över 20 års målinriktad avel på hälsa, temperament och exteriör. 

År 2020 firade Porlamarken firade 20 år som SRS-registrerad uppföding. Ett stort tack till alla uppfödarkollegor, råttköpare och fodervärdar för två fantastiska decennier tillsammans i råtteriet. Nu tar vi sats mot ytterligare lyckosamma råttrika år ihop!

Uppfödningens mål

Syftet med Porlamarkens uppfödning är skapa standardmässigt snygga hoodedråttor, med lång livslängd och låg tumörfrekvens. Egenskaper som är viktiga för råttorns möjligheter att bli bra agility- och/eller service/tjänstedjur premieras. En Porlamarkensråtta ska vara vaken och alert och besitta stor samarbetsförmåga. Den ska vara stabil, stresstålig och naturligt nyfiken och framåt. Vidare får råttorna inte vara alltför stora och tunga, en idealiskt hanvikt får inte överstiga 650g., och idealvikten på en hona anser jag inte bör överstiga 400g. 

Avelsarbetet

Porlamarkens uppfödning har en tydlig målbild och gör inte avkall på grundläggande krav gällande avelsdjuren. Varje kombination planeras noga, liksom de utavelsdjur som anskaffas. Varje kull följs upp regelbundet. Genom träffar och aktiviteter för djurköpare samt genom att alla djurungar säljes med möjlighet till gratis inackordering så erbjuds jag kontinuerligt utmärkta tillfällen att utvärdera avelsarbetet. 

Hoodeds

Att det blev hoodeds som jag skulle ägna mig åt var från början självklart. Våra allra första råttor var ju hoodeds och rent estetiskt tycker jag om de rena linjerna och kontrastverkan man finner hos hoodedråttor. Jag tycker om att få en stor individvariation i kullarna och att mycket tidigt kunna se skillnad på syskonen. I en hoodedkull kan det födas allt från perfekta hoodeds till söta pet-råttor med brutna sadlar och redan när de är några dygn gamla kan man se skillnad på dem eftersom pigmenteringen på ryggen utvecklas så snabbt och är så individuell. Vidare är hooded en så vanlig variant att det finns gott om avelsmaterial att välja emellan, vilket tillåter hårda urval när det gäller avelsdjur.

Men kanske att det främsta svaret på varför man väljer att föda upp hoodeds enbart finns att finna i teckningens natur. För som hoodeduppfödare arbetar man med en teckningsvariant som styrs av polygener och slumpen. Som uppfödare kan man välja vilka egenskaper man för in i avelsarbetet, men man styr inte över hur dessa egenskaper kombineras i individen. Det är överraskande och utmanande! Vidare är hooded en variant där de högst meriterade utställningsdjuren sällan är de bästa avelsdjuren, vilket gör det hela än mer spännande. Ett av de finaste ögonblicken som hooded-uppfödare är när ens råttköpare håller sin perfekta lilla hoooded-bebis i handen och tittar på mamma och pappa råtta med sina till synes mindre perfekta teckningar och undrar hur i hela fridens namn dessa föräldrar lyckas få en så perfekt avkomma. ”Det är en yrkeshemlighet”, brukar jag le till svars!

Att skaffa Porlamarkenråttor

Om du har tid, ett råttanpassat hem samt ett stort engegemang att erbjuda och letar efter råttvänner som kommer att glädja dig under en förhållandevis lång tid framöver så har du kommit rätt! Råttor är enastående husdjur. De är tillgivna, läraktiga och skojfriskt busiga små djur. Man kan göra så mycket tillsammans, de älskar att umgås med människor, de är grynings- och skymningsdjur och passar därför vår dygnsrytm ganska bra. Dessutom är de allätare och lätta att tillfredställa när det gäller kosten. Men det finns en del saker du noga måste tänka igenom före råttköpet.

Tamråttan är en domesticerad form av den vilda brunråttan, Rattus norvegicus. Våra tamråttor har nedärvt de vilda släktingarnas kännetecknande egenskaper såsom mod, intelligens och anpassningsförmåga. Men genom århundraden av målmedveten avel så har tamråttan kommit att bli mycket mildare, mindre aggressiv och även betydligt känsligare och mera sjukdomsbenägen är sin vilda artfrände. Det är viktigt att känna till detta, för det ger en förståelse för att våra tamråttor av idag ställer ganska höga krav på oss människor när det gäller avelsarbetet och när det gäller hur vi håller dem som sällskapsdjur.

Om du skaffar tamråttor för första gången vill du förvissa dig om att de är uppfödda enligt konstens alla regler, av en uppfödare som hanterar sina ungar rikligt och som inte avlar på sjuka eller aggressiva djur. Grattis! Genom att ha hamnat på den här sidan har du valt att leta bland Svenska Råttsällskapets (SRS) registrerade uppfödare, vilket är ett bra första steg! SRS har under decennier arbetat för att främja tamråttans hälsa och som registrerad uppfödare som står under föreningens kontroll visar vi regelbundet fram våra djur för opartiska domare och vi har förbundit oss att följa föreningens regler och rekommendationer. Vill du dessutom ha en uppfödare som erbjuder support under djurets hela liv, möjlighet till råttpassning och som regelbundet anordnar träffar och aktiviteter för djurköpare så har du kommit helt rätt.

Innan du bestämmer dig för att råttor är djuret för dig måste du emellertid noga fundera på om du har tiden, ekonomin och intresset som krävs. Råttor är ganska aktiveringskrävande djur. De ska inte leva instängda i en bur merparten av tiden, utan vistas lösa i hemmet tillsammans med sin människofamilj så mycket som möjligt. Det ställer krav på dig som råttägare att anpassa ditt hem efter dina nya familjemedlemmar. Vidare är råttor smarta och självmedvetna varelser. Du behöver vara konsekvent och tydlig i relationen med dem och därför är råttor inte alltid det mest lyckade husdjuret i en familj med mycket små barn. Det är lätt hänt att barnen har svårt att respektera råttornas behov och råttorna kan säga ifrån ifall små barnafingrar är där de inte ska vara. Råttor är dock ofta det ultimata husdjuret för barnfamiljen med barn i skolåldern och uppåt. Särskilt tonåringar och råttor är en bra kombination! För att inte tala om råttors suveränitet när det gäller att vara ett perfekt husdjur för äldre! Många som inte kan, eller inte längre kan ha hund, skaffar råttor istället och det brukar bli mycket lyckat! Du måste även beakta att råttor tyvärr sjukdomsbenägna och mycket kan hända under ett råttliv. Så det krävs även att du har en liten budget för veterinärbesök samt eventuellt en försäkring. Är du fortfarande säker på att råttor är husdjuret för dig? Då är det dags för nästa steg!

Vad krävs då för att få köpa Porlamarkenråttor?

Först och främst är ett förberedande besök där du får träffa råttor och får tips på burar, skötsel, foder och allmän råttskötsel obligatoriskt. Känns allt rätt för båda parter så hamnar du på tinglistan. Därefter kommer du att få vara delaktig i ungarnas uppväxt och vi väljer gemensamt ut de individer som passar just dig. När de små flyttar hemifrån skriver vi ett köpekontrakt och du gör din uppfödare väldigt glad genom att regelbundet skicka små uppdateringar om hur de utvecklas och vad som händer i deras liv.

Varmt välkommen att höra av dig!