Guldhamster

PORLAMARKENS GULDHAMSTRAR

Porlamarkens nuvarande guldhamsterlinje sträcker sig tillbaka till början av 2000-talet. Guldhamstern har dock varit med i avelsarbetet sedan uppfödningens start på 1980-talet. Uppfödningens huvudsakliga inriktning är korthår i gulbaserade varianter. Målet med uppfödningen är att föda upp typmässigt bra djur med trevligt temperament och lång livslängd. Många Porlamarkenhamstrar arbetar som servicedjur, andra tävlar i agility. Oavsett vad hamstern ska användas till så har Porlamarkens som målsättningen att vara den ledande uppfödningen när det gäller hamstrar som används för praktiska ändamål. Men först och främst ska alla Porlamarkenhamstrar vara familjemedlemmar, med goda förutsättningar att vara till glädje för sina ägare under en lång tid.

Uppfödningen är registrerad i Svenska Hamsterföreningen (SHF) och har under årens lopp skördat framgångar i kategorierna Årets uppfödning, Årtes utställningsdjur samt fött upp ett stort antal BIS-placerade djur med certifikat och certifikatkvalité. Porlamarkens firar år 2020 sitt 20-årsjubileum som registrerad uppfödning, vilket gör den till en av de äldsta i Sverige.

Allmänt om Guldhamstern

Du som letar efter ett lättskött och friskt litet djur med ganska modesta krav på kost, aktivering och logi, behöver inte leta längre! Guldhamstern är ett sällskapsdjur som passar många. Men man får inte glömma bort att man som hamsterägare måste kunna tillgodose sitt husdjurs naturliga behov. En hamster kräver mycket motion och stimulans för att må bra. Du behöver avsätta minst en timme varje kväll för din vän. Här nedan kan du läsa om guldhamstern och dess skötsel, men det allra bästa sättet att ta reda på om guldhamster är djuret för dig är att komma på besök och träffa guldhamstrar på riktigt.

Guldhamstern- Sadelväskornas fader!

Guldhamstern kännetecknas av sina kindpåsar i vilken den transporterar mat i. I det vilda lever den i Syriens stäpp- och halvöknar. Där bor den i gångar och hålor under jord och ger sig varje natt ut på kilometerlånga matjakter. I det karga landskapet får den ibland söka länge innan den hittar en insekt eller några frön att äta. Maten bärs tillbaka i kindpåsarna till boet, där överskottet lagras för senare bruk. Guldhamstern är strikt solitär, vilket innebär att den lever ensam och endast träffar andra guldhamstrar när det är dags för parning. Guldhamsterns latinska namn är Mesocricetus auratus, som betyder just den gyllene hamstern. Av araberna har den fått smeknamnet ”sadelväskornas fader”, ett passande namn med tanke på hur många kilo mat en guldhamster fraktar i sina kindpåsar under en livstid!

Det är ovisst hur många guldhamstrar som finns kvar i det vilda, eftersom man inte lyckats att fånga några efter 1930-talet. De många miljoner guldhamstrar som idag lever med oss, som försöksdjur och som sällskapsdjur, härstammar alla från en extremt liten avelsbas som infångades i början av förra seklet.

I det vilda är alla guldhamstrar normalfärgade korthår. I fångenskap kommer guldhamstern i en mängd olika färger och teckningsvarianter och finns i många olika hårlag. En vuxen guldhamsterhona väger normalt mellan 180-250g. En vuxen hane är mindre och väger ungefär 150-190g.

Baserat på hur guldhamstern lever i det vilda kan vi konstatera att den är en marklevande nattaktiv allätare som uppvisar stor aggressivitet mot artfränder. En guldhamster i fångenskap ska därför hållas ensam, i en bur med vältilltagen bottenyta med grävmöjligheter men utan klätterhöjd. Den ska serveras en allsidig kost bestående av såväl fröblandning som av animaliskt protein. Hamsterns enorma rörelsebehov måste tillgodoses.

Att skaffa guldhamster

Då guldhamstern i grunden är ett ickesocialt djur är det extra viktigt att man köper sin hamster från en uppfödare som verkligen socialiserat sina hamsterungar och har kunskap om guldhamsterns särart och dess behov samt har god insikt i vad som kännetecknar seriös avel. Med det sagt; Köp din hamster hos en registrerad uppfödare!
Om du överväger att gå till en zoobutik för att inhandla din nya familjemedlem så finns det ett par saker du måste känna till. För det första så är de djur som saluförs i butiker nästan alltid uppfödda i djurfabriker. De är inte hanterade eller vana vid människor och blir sällan bra sällskapsdjur. För det andra så är chansen att köpa sig ett sjukt djur stor. Den stressande miljön som hamstrarna föds upp i, bristen på karantän av nyanlända djur och det faktum att många butiker säljer direktimporterade djur som kommer från ”puppy mills” i östeuropa gör att risken för att köpa djur infekterade av papova och wet tail är stor. Vidare är det vanligt att hamsterhonor säljes dräktiga. För det tredje så finns alltid risken för ohyra. Något som under senare år har uppmärksammats och kommit för att stanna är kvalstret Ornithonyssus bacoti som är artöverskridande och kan drabba såväl hamster som människa.

Med ovannämnda sagt ska du därför endast köpa din guldhamster av registrerade uppfödare i Svenska Hamsterföreningen för då vet du att din hamster är ansvarsfullt uppfött, väl hanterat och har fått de allra bästa förutsättningarna för ett gott liv. Köper du en registrerad hamster kan du även deltaga på utställningar och du har alltid en kunnig person att vända dig till under djurets liv.
Porlmarkens uppfödning erbjuder dessutom gratis inackordering, kullträffar och andra roliga och utvecklande evenemang för hamsterköpare.

Hane eller hona?

Hos guldhamstern är könsskillnaden ganska markant. Honan blir mycket större än hanen, är mer aktiv och brunstar var fjärde kväll. Då kan hon vid hantering släppa ifrån sig en doft som vissa tycker är obehaglig. Hanen är lugnare och betydligt mindre. Men det är en smaksak vilket kön man föredrar.

Att välja hamster

Köper du din hamster från Porlamarken så får du vara med från början och lära känna din hamster redan då den är en liten bebis. Du får komma och hälsa på under uppväxten och tillsammans väljer vi rätt individ till rätt familj. Men oavsett var du köper din hamster någonstans så ska du besiktiga den noga innan köp. En hamsterunge ska vara minst 5 veckor när den säljs och vara avvand från modern. Redan vid denna ålder ska systrar och bröder hållas åtskiljda. Känn på hamstern så att den inte känns tunn och kontrollera baken så att inga spår av diarré finns. Köp aldrig någonsin en hamster med avföringsrester i baken eftersom det kan tyda på smittsam sjukdom!

Kontrollera vidare hamsterns hud och päls. En frisk ung hamster har inte mjäll, eller hudrodnader. Öronen får inte vara skrovliga och tänderna ska vara raka och jämna.

Välj en hamster som verkar nyfiken på dig och som är trygg och tillfreds i dina händer. Vill du kunna ställa ut din hamster ska du be uppfödaren att ge dig en hamster som lever upp till standarden.